OKUL ÖNCESİ DÖNEMİN ÖNEMİ

Okul öncesi dönem doğumla başlar.  İnsan gelişiminin en hızlı olduğu bu dönem,  0-6 yaş aralığını kapsar. Gelişim bu dönemde en hızlı şekilde gerçekleşir. Çocukların ilk 6 yıl fiziksel olarak  çabucak büyüdüğünü düşünecek olursak, bu süreçteki gelişim hızını daha iyi anlamış oluruz.

Okul öncesi dönemde insan öğrenmeye en açık dönemini yaşar. Yapılan araştırmalar zekâ  gelişiminin %70’inin okul öncesi dönemde tamamlandığını göstermiştir.  Bu araştırmalara göre demek oluyor ki, bizler, hayatımızın kalan kısmında zekâ  gelişimine sadece %30 oranında katkıda bulunabiliyoruz. Oranlar göz önüne alındığında okul öncesi dönem insan hayatının en önemli dönemini oluşturur diyebiliriz. Bu dönemdeki yaşam tecrübelerimizin izlerini bir ömür boyu taşırız.

Ergenlik döneminin ardından  fiziksel gelişimimiz artık eskisi gibi hızlı ilerlemez. Aynı yavaşlama zekâ  gelişimi için de farklı değildir. Yaş ilerledikçe zekâ  gelişimi de hızını kaybeder.

İnsanın gelişiminde kalıtımsal özelliklerin etkileri olduğu gibi çevrenin etkisi de çok büyüktür.  0-6 yaş arasındaki dönemde çocuklara sunulan çevre koşulları, öğrenmeye en açık olunan okul öncesi dönemde çocuğun geleceği açısından çok önemlidir.

Bu dönemde aile çocuğun ilk öğretmenidir. Çocukların evde huzurlu bir ortamda büyümesi, anne ve babaların çocuğun gelişimini destekleyecek yaşam deneyimlerini çocuklarına sunmaları, doğru okul seçimiyle bu süreci taçlandırmaları çok önemlidir.


Yorum Yazın